DiaDent

ДиаФил Флоу шприц (2г) + канюли (10шт) A2 (DiaFil Flow A2), ДиаДент
826 руб.
ДиаФил шприц (4г) A1 (DiaFil A1), ДиаДент
859 руб.
ДиаФил Флоу шприц (2г) + канюли (10шт) A3 (DiaFil Flow A3), ДиаДент
826 руб.
ДиаФил Флоу шприц (2г) + канюли (10шт) A1 (DiaFil Flow A1), ДиаДент
826 руб.
ДиаФил Флоу шприц (2г) + канюли (10шт) A2O (DIaFil Flow A2O), ДиаДент
826 руб.